Асосий/Сўнгги янгиликлар/Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилда 60 трлн сўмдан ортиқ маблағни нақдлаштирган

Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилда 60 трлн сўмдан ортиқ маблағни нақдлаштирган

Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилда 60 трлн сўмдан ортиқ маблағни нақдлаштирган